கண்களில் ஏற்படும் வறட்சியைத் தடுக்க எவ்வாறான உணவுகளை சாப்பிட வேண்டும்?

கண்கள் ஆரோக்கியமாக இருந்தால் அதை ஒரு வரம் என்று சொல்லலாம்.கண்களில் வறட்சி ஏற்பட்டால் கண்களில் வலி மற்றும் எாிச்சல் ஏற்படும், நமக்கு பதட்டம் ஏற்படும். மேலும் பாா்ப்பதற்கும்

Read more