பற்கள் மஞ்சள் நிறத்தில் மாறுவதற்கான காரணம் என்ன ?அதை எவ்வாறு தடுப்பது ?

ஒருவரின் அழகை அதிகரித்துக் காட்டுவது சிரிப்பு தான்.இப்படி சிரிக்கும் போது, பற்களானது மஞ்சள் நிறத்தில் இருந்தால், அவை பார்ப்போரின் மனதில் நம்மை பற்றி சற்று கெட்ட எண்ணங்களை

Read more