கருமையான உதட்டை சமாளித்து உதட்டை எவ்வாறு பிங்க் நிறத்தில் வைத்துக்கொள்வது?

முகத்தைப் பற்றி கவலைப்படுவோர் உதட்டைப் பற்றிக் கவலைப்படுவதில்லை. முகம் எவ்வளவு தான் அழகாக இருந்தாலும், அவர்களுடைய உதடு பார்ப்பதற்கு கருப்பு நிறமாகவோ அல்லது வெளிர் நிறமாகவும், வெலுத்துப் போயிருக்கும். நம்முடைய முகத்தின் அழகு நிறைவாக வேண்டும் என்றால், உதடுகள் பிங்க் நிறத்தில் …

Read More